1 capv zelene cz

FENOMÉN OČEKÁVÁNÍ VE VZTAHU RODINY A ŠKOLY

SEKCE Č. 2: TEORIE A PRAXE FUNGOVÁNÍ VÝCHOVNÝCHA VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ

Autor: Dačevová Radmila

Abstrakt : Termín očekávání v psychologii zavedl představitel experimentální psychologie Wilhelm Wundt, který ho chápal jako předjímání určitých procesů, dějů nebo jevů, které teprve nastanou.

Klíčová slova: očekávání, rodina, základní škola, učitel, kvalitativní výzkum, rozhovor, rámcová analýza

Článek ke stažení [PDF] : FENOMÉN OČEKÁVÁNÍ VE VZTAHU RODINY A ŠKOLY

Title: THE PHENOMENON OF EXPECTATIONS IN THE RELATIONSHIP BETWEEN THE FAMILY AND THE SCHOOL

Abstract: The aim of my contribution was to find out what parents expect from the school before their child enters primary school. The examined sample was the parents of children of preschool and younger school age.

Keywords: expectation, family, primary school, teacher, quality research,interview, frame analysis

Download the article in English [PDF]: Not available

Tagy: učitel, rodina, kvalitativní výzkum, základní škola, rozhovor, očekávání, rámcová analýza