1 capv zelene cz

Názory vybraných aktérů k systému spádových obvodů základních škol v Česku

Sekce 8 - Posterová sekce

Autor: Petr Meyer

Abstrakt : Cílem příspěvku (posteru) je představit výsledky dotazníkového šetření zabývající se formováním spádových obvodů základních škol u vybraných aktérů (obec, škola a rodiče) v Česku. Snahou bylo identifikovat názory a postoje k současnému systému, aktuálně vymezeným obvodům, způsobu vymezování, komunikace mezi aktéry či specifickým problémům jednotlivých aktérů. Výsledky byly dále analyzovány z prostorové (geografické) perspektivy jako např. hledání prostorových vzorců či využití tradiční dichotomie město/venkov.

Klíčová slova: spádový obvod, základní škola, geografie vzdělávání

Článek ke stažení [PDF] : Názory vybraných aktérů k systému spádových obvodů základních škol v Česku

Title: Opinions of selected actors on the catchment areas system of primary schools in Czechia

Keywords: catchment area, primary school, geography of education

Download the article in English [PDF]: Not available

Tagy: základní škola, spádový obvod, geografie vzdělávání