1 capv zelene cz

Kultura školy a její vliv na pojetí Etické výchovy ve výuce na základní škole v České republice

Sekce 8 - Posterová sekce

Autoři: Alžběta Rajsiglová, Eva Sedláková

Abstrakt :  Cílem příspěvku je zhodnotit, v jakém rozsahu ovlivňuje kultura školy výuku etické výchovy z pohledu homo educans i homo educandus na základních školách.

Klíčová slova: kultura školy, etická výchova, základní škola

Článek ke stažení [PDF] : Kultura školy a její vliv na pojetí Etické výchovy ve výuce na základní škole v České republice

Title:  The culture of school and its influence of Ethical education concept at primary school in Czech republic

Keywords: culture of school, ethical education, primary school

Download the article in English [PDF]: Not available

Tagy: základní škola, etická výchova, kultura školy