1 capv zelene cz

Jak se daří inkluzi u nás a na Slovensku? (How Inclusive Education Succeeds and Fails in the Czech Republic and Slovakia?)

Sekce 7 - Posterová sekce

Autor : Radek Vorlíček

Abstrakt : Cílem tohoto posteru je ukázat, jak základní škola přispívá k exkluzi žáků, nebo naopak jak stimuluje jejich začlenění do dětského kolektivu. Prezentace se zaměří na analýzu sociálních a interetnických vztahů v kolektivu dětí, které spoluutváří různé aspekty sociality ve školním prostředí.

Klíčová slova: Inkluze, exkluze, základní škola, identita, kvalitativní výzkum

Článek ke stažení [PDF] : Jak se daří inkluzi u nás a na Slovensku? (How Inclusive Education Succeeds and Fails in the Czech Republic and Slovakia?)

Keywords: Inclusion, exclusion, elementary school, identity, qualitative research

Download the article in English [PDF]: Not available

Tagy: kvalitativní výzkum, základní škola, inkluze, identita, exkluze