1 capv zelene cz

Proměnné ovlivňující environmentální gramotnost žáků 2. stupně ZŠ v České republice? (Variables Affecting Environmental Literacy of Second Grade’s Pupils at Primary Schools in the Czech Republic

Sekce 7 - Posterová sekce

Autor : Silvie Svobodová

Abstrakt : Příspěvek představuje dílčí výsledky pilotního testování autorského analytického nástroje pro komplexní měření environmentální gramotnosti žáků 2. stupně ZŠ v ČR, respektive zjištění o vlivu konkrétních proměnných (pohlaví, ročníku a volnočasových aktivit) na jednotlivé dimenze, kognitivní, afektivní a konativní.

Klíčová slova: Environmentální gramotnost, volnočasové aktivity, základní škola, Česká republika

Článek ke stažení [PDF] : Proměnné ovlivňující environmentální gramotnost žáků 2. stupně ZŠ v České republice? (Variables Affecting Environmental Literacy of Second Grade’s Pupils at Primary Schools in the Czech Republic

Keywords: Environmental literacy, free time activities, primary school, Czech Republic

Download the article in English [PDF]: Not available

Tagy: základní škola, Česká republika, voľnočasové aktivity, Environmentální gramotnost