1 capv zelene cz

Formování spádových obvodů základních škol v typologicky odlišných regionech (Formation of catchment areas of primary schools in typologically different regions)

Sekce 6 - Teorie a praxe fungování výchovných a vzdělávacích institucí

Autoři : Petr Meyer, Jan Svoboda

Abstrakt : Cílem projektu je analyzovat faktory, které ovlivňují prostorovou podobu spádových obvodů základních škol v Česku. Dále pak identifikovat aktéry a jejich pozici v procesu regionalizace školství na lokální úrovni. K naplnění cílů si klademe následující výzkumné otázky: Jakým způsobem jsou formovány spádové obvody základních škol v Česku? Kteří aktéři a jakým způsobem ovlivňují výslednou podobu spádových obvodů? Existuje diferenciace formování těchto obvodů v rámci typologicky odlišných regionů?

Klíčová slova: Základní škola, spádový obvod, geografie vzdělávání

Článek ke stažení [PDF] : Formování spádových obvodů základních škol v typologicky odlišných regionech (Formation of catchment areas of primary schools in typologically different regions)

Keywords: Primary school, catchment area, geography of education

Download the article in English [PDF]: Not available

Tagy: základní škola, spádový obvod, geografie vzdělávání