1 capv zelene cz

Implementace evropské dimenze na základní škole

5. SEKCE Výzkum dítěte, žáka a studenta

Autor: Lochman Ondřej

Abstrakt: Příspěvek se zabývá možnými formami realizace evropské dimenze (dále jen „ed“) na druhémstupni základních škol. Zabývá se analýzou ed a kompetencemi, které má ed ve škole rozvíjetjakou jsou postoje, znalosti a dovednosti: „K Evropě, O Evropě, V Evropě“. Mapuje možnépřístupy realizace ed na školách jako například celoškolní přístup, či realizaci v pomocíprůřezového tématu. V závěru představí příklady realizace na základních školách a nabídnedoporučení při realizaci ed v kurikulu základních škol.

Klíčová slova: evropská dimenze, kurikulum, základní škola, klíčové kompetence

Článek ke stažení [PDF]: Implementace evropské dimenze na základní škole

Title: Implementation of European dimension at the lower-secondary school

Abstract: The thesis focuses on possible form of implementation of the European dimension (further onjust as „ed“) at the lower- secondary schools. It aims to analyze the ED and its competences,which should ED develop as attitudes, knowledge and skills: “For Europe, About Europe, InEurope”. The map and description of different approaches of ED at lower- secondaryschools, as the whole schools approach or implementation into the curriculum using thecross-curricula subject, will be given. At the end different examples of implementation of EDfrom the upper level of primary schools will be introduced hand in hand withrecommendations of implementation of the ED.

Key words: European dimension, curriculum, lower-secondary school, key competences.

Download the article in English [PDF]: Not available

Tagy: klíčové kompetence, evropská dimenze, základní škola, kurikulum