1 capv zelene cz

OBLIBA VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ ŽÁKY ZŠ A SŠ

Autor: Helena Grecmanová, Miroslav Dopita

Abstrakt: Míra oblíbenosti vyučovacích předmětů ve školách budí zájem učitelů a rodičů od nepaměti. V souvislosti s klesající úrovní znalostí a dovedností ţáků základních a středních škol v přírodovědných předmětech bylo v rámci projektu STM-Morava realizováno kvantitativní dotazníkové šetření orientované mimo jiné na oblíbenost přírodovědných předmětů ţáky základních a středních škol před zahájením projektu zaměřeného na zvýšení popularity fyziky, chemie a matematiky prostřednictvím nových metod výuky a po jeho skončení. Cílem příspěvku je seznámit s dílčími výsledky výzkumu souvisejícími s oblíbeností vyučovacích předmětů na základních a středních školách Olomouckého kraje. 

Klíčová slova: oblíbené předměty, důvody oblíbenosti, žáci, základní škola, střední škola 

Článek ke stažení v češtině [PDF]: OBLIBA VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ ŽÁKY ZŠ A SŠ

 

Abstract: Popularity of School Subjects in Pupils of Primary and Secondary Schools. The popularity rate of school subjects has always attracted attention of both teachers and parents. With regard to the decreasing level of primary and secondary school pupils’ knowledge and skills in natural sciences, the STM-Morava project included a quantitative questionnaire research focused, among others, on popularity of natural sciences in pupils of primary and secondary schools before the start of the project aiming at increasing of popularity of physics, chemistry and mathematics by means of new teaching methods and after its completion. The objective of this contribution is to present partial research outcomes related to popularity of school subjects at primary and secondary schools of the Olomouc Region. 

Key words: popular subjects, sources of popularity, pupils, primary school, secondary school 

Download the article in English [PDF]: Not available

Tagy: základní škola, žáci, střední škola , oblíbené předměty, důvody oblíbenosti