1 capv zelene cz

Názory speciálních pedagogů a pracovníků zařízení sociálních služeb na problematiku plánování přechodu žáků s mentálním postižením ze základních škol speciálních do dalších návazných sociálních služeb

Autor: Maštalíř Jaromír 

Abstrakt: Příspěvek si klade za cíl seznámit posluchače s výsledky výzkumného šetření, realizovaném v Olomouckém a Moravskoslezském kraji, jehož cílem byla analýza aktuálního stavu problematiky ukončení povinné školní docházky u žáků vzdělávaných dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní školu speciální a plánování přechodu těchto mladých absolventů do dalších podpůrných sociálních služeb. Výzkumné šetření bylo zacíleno zejména na zjištění názorů třídních učitelů základních škol, kteří tyto žáky vzdělávají a pracovníků vybraných zařízení sociálních služeb (centra denních služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře a domovy pro osoby se zdravotním postižením) v otázkách interdisciplinární spolupráce, významu a hodnoty výstupního vysvědčení a v neposlední řadě i zjištění postojů oslovených pracovníků na to, zda by uvítali existenci, tzv. koordinátora plánování přechodu, který by se cíleně zabýval a připravoval tyto žáky na přechod z jedné podpory do druhé. 

Klíčová slova: základní škola, RVP ZŠS, třídní učitel, pracovník sociálních služeb, plánováni přechodu, spolupráce, význam vysvědčení, koordinátor plánování přechodu. 

Článek ke stažení v češtině [PDF]: Názory speciálních pedagogů a pracovníků zařízení sociálních služeb na problematiku plánování přechodu žáků s mentálním postižením ze základních škol speciálních do dalších návazných sociálních služeb

 

Abstract: The aim of this article is to present partial results of research specific to the Olomoucký and Moravskoslezský region. The main goal of this research was to analysis the current situationof young students with disabilities who finish special school and issue of the transition planning for those students from education system to adult support services. Partial research questions were aimed at investigating interdisciplinary cooperation between special classroom head teachers who work with those kind of students under Education Framework Program for Special Schools and social work professionals from specific settings such as day care centre, day services, as well as residential homes for people with disabilities.; the importance of the student’s leaving certificate; and in fact the value of such a certificate in relation to the student’s transition. A further question was raised with those professionals on their opinion of having a specific coordinator responsible for the preparation and transfer of each student from education services into adult social care services. 

Key words: basic school, RVP ZŠS, classroom head teacher, social worker services, transition planning, cooperation, importance of finally school certificate, coordinator of transition planning. 

Download the article in English [PDF]: Not available

Tagy: spolupráce, třídní učitel, základní škola, RVP ZŠS, pracovník sociálních služeb, plánováni přechodu, význam vysvědčení, koordinátor plánování přechodu