1 capv zelene cz

Čtení nahlas jako možnost využití sociálního kontextu pro rozvoj čtenářské gramotnosti 

Autoři: Eva DRASKÁ, Pavla SOVOVÁ 

Sekce 6: Procesy a výsledky výchovy a vzdělávání 

Abstrakt: Čtení nahlas je forma mluvené řeči – promluvy v určitém sociálním kontextu. V příspěvku je představena souvislost aspektů čtenářské gramotnosti s kvalitou čtení nahlas. Dále je popsán a reflektován konkrétní příklad využití sociálního kontextu pro smysluplné uplatnění čtení nahlas – pedagogick. projekt Páťák čte prvňákovi. Rozvoj dovednosti čtení nahlas byl u zúčastněné skupiny žáků sledován pomocí audionhrávek, které byly pořízeny před a po realizaci uvedeného projektu. V.sledky anal.zy nahrávek dokládají úspěšn. rozvoj většiny žáků. 

Klíčová slova: čtení nahlas, čtenářská gramotnost, pedagogický projekt, audionahrávka, akční výzkum 

Článek ke stažení v češtině [PDF]: Čtení nahlas jako možnost využití sociálního kontextu pro rozvoj čtenářské gramotnosti 

 

Title: Reading aloud as a possibility of using the social kontext for the Development of Literacy 

Abctract: Reading aloud is a form of speech - speech in a social context. This paper describes the relation between the aspects of literacy and the quality of reading aloud. Furthermore there is also described a pedagogical project that uses social school context for application of reading aloud. Students of the fifth year of elementary (primary) school can read aloud for younger students. The development of reading aloud skills in the group of attendants was observed by using audio recordings. The first round of recordings was made when the project started , the second one when it finished. The results of the recordings analysis demonstrate the successful development of the majority of students attended. 

Keywords: reading aloud, literacy, educational project, audio recording, action research 

Download the article in English [PDF]: Not available

Tagy: akční výzkum, čtení nahlas, čtenářská gramotnost, pedagogický projekt, audionahrávka

Příspěvky sborníku 2015