1 capv zelene cz

Východiska pro realizaci výzkumu o formativním hodnocení v badatelsky orientovaném vyučování

Autor: Lukáš ROKOS, Iva ŽLÁBKOVÁ

Sekce 6: Procesy a výsledky výchovy a vzdělávání

Abstrakt: Příspěvek pojednává o situaci na poli výzkumu zaměřeného na hodnocení ve vyučování, zejména na hodnocení v badatelsky orientovaném vyučování přírodovědných předmětů a matematiky, která byla mapována v rámci projektu ASSIST-ME.

Klíčová slova: formativní hodnocení, badatelsky orientované vyučování.

Článek ke stažení v češtině [PDF]: Východiska pro realizaci výzkumu o formativním hodnocení v badatelsky orientovaném vyučování

  

Title: Basis for implementation of research on formative assessment in inquiry-based education

Abstract: This article deals with situation in the field of research focused on assessment in teaching and learning process, mainly assessment of inquiry based science and mathematics education which was mapped in the framework of ASSIST-ME project.

Key words: formative assessment, inquiry-based scientific education.

Download the article in English [PDF]: Not available

Tagy: formativní hodnocení, badatelsky orientované vyučování

Příspěvky sborníku 2014