1 capv zelene cz

Identifikace potřeb začínajícího učitele v kontextu vysokoškolské přípravy

Autor: Miluše VÍTEČKOVÁ

Sekce 4: Učitelé a jiní pedagogičtí pracovníci

Abstrakt: Cílem příspěvku je seznámit s česko-slovenským výzkumem, který byl realizován v letech 2012 – 2014 a jehož primárním cílem bylo identifikovat klíčové kompetence uvádějících učitelů. Jedná se o projekt „Kľúčové kompetencie uvádzajúceho učiteľa nevyhnutné pre úspešné vedenie začínajúceho učiteľa“, který byl podpořen agenturou VEGA 1/0677/12.

Klíčová slova: česko-slovenský výzkum, začínající učitel, uvádějící učitel, potřeby.

Článek ke stažení v češtině [PDF]: Identifikace potřeb začínajícího učitele v kontextu vysokoškolské přípravy

  

Title: Novice Teachers´ Needs Identification in the Context of Their Higher Education

Abstract: The aim of the paper is to present Czech and Slovak research, carried out in the years 2012 – 2013. Its primary aim was to identify the key competences of mentorteachers. The project was financially supported by the Slovak National Research Agency VEGA 1/0677/12.

Key words: Czech and Slovak research, novice teacher, mentor-teacher, needs.

Download the article in English [PDF]: Not available

Tagy: začínající učitel, česko-slovenský výzkum, uvádějící učitel

Příspěvky sborníku 2014