1 capv zelene cz

Analýza pedagogické situace jako součást státních závěrečných zkoušek učitelských oborů

Autor: Miroslav PROCHÁZKA, Iva ŽLÁBKOVÁ, Iva STUCHLÍKOVÁ

Sekce 4: Učitelé a jiní pedagogičtí pracovníci

Abstrakt: Příspěvek představuje novou koncepci státní závěrečné zkoušky z pedagogiky a psychologie a seznamuje čtenáře s výsledky výzkumného šetření zaměřeného na její evaluaci.

Klíčová slova: státní závěrečné zkoušky, analýza pedagogické situace, evaluace, obsahová analýza.

Článek ke stažení v češtině [PDF]: Analýza pedagogické situace jako součást státních závěrečných zkoušek učitelských oborů

  

Title: Analysis of the educational situation as part of the state examinations for pre-service teachers

Abstract: The article deals a new concept of the state examination of education and psychology and describes the results of the research focused on its evaluation.

Key words: state examinations, analysis of the educational situation, evaluation, content analysis.

Download the article in English [PDF]: Not available

Tagy: evaluace, obsahová analýza, státní závěrečné zkoušky, analýza pedagogické situace

Příspěvky sborníku 2014