1 capv zelene cz

Strategie žáků s textovými materiály při domácí přípravě na výuku

Autor: Iva ČERVENKOVÁ, Zuzana SIKOROVÁ

Sekce 3: Vychovávaný a vzdělávaný jedinec

Abstrakt: Zadávání domácích úkolů je v českých školách tradiční součástí přípravy žáků na výuku. Domácí úkoly tvoří nepochybně důležitou součást učebního obsahu (kurikula), a to bez jakýchkoliv důkazů o tom, že jsou pro učení žáků opravdu efektivní.

Klíčová slova: domácí úkol, učebnice, učební úloha, úspěšnost.

Článek ke stažení v češtině [PDF]: Strategie žáků s textovými materiály při domácí přípravě na výuku

  

Title: Pupil´s strategies with text materials for instruction during home preparation

Abstract: The homework is a traditional part of pupil´s preparing for learning in the Czech schools. Homework is undoubtedly an important component of the curriculum without submitted satisfactory evidence that homeworks are for learning really effective.

Key words: homework, textbook, learning task, achievement.

Download the article in English [PDF]: Not available

Tagy: učebnice, domácí úkol, učební úloha, úspěšnost

Příspěvky sborníku 2014