1 capv zelene cz

OBRAZ ZAČÍNAJÍCÍCH STUDENTŮ UČITELSTVÍ VE STUDENTSKÉM PORTFOLIU

Autor: Svatoš, T.

Anotace: O studentském portfoliu se hovoří jako o „nahromadění“ produktů studentské činnosti za určité období, které vypovídá o vývoji vztahu k sobě a k edukačním proměnným. Delší období se setkáváme s portfoliem také v pregraduálním učitelském vzdělávání. Jeho průběžné zpracování a analýza vypovídají o proměnách studentské role v bezprostřední souvislosti s profesionalizačním dějem - se „stáváním se učitelem“. Specifickou podobu a funkci má studentské portfolio u tzv. začínajících studentů učitelství, kterým napomáhá vrůstat do vysokoškolské role, role budoucích pedagogů a reflektování svých postojů k budoucí profesi. Příspěvek konkretizuje některé poznatky z šetření, jehož cílem byla analýza studentských portfolií začínajících studentů učitelských oborů.

Článek ke stažení v češtině [PDF]: OBRAZ ZAČÍNAJÍCÍCH STUDENTŮ UČITELSTVÍ VE STUDENTSKÉM PORTFOLIU