1 capv zelene cz

VNÍMÁNÍ SOCIÁLNÍ OPORY A SOCIÁLNÍ KLIMA VE TŘÍDÁCH S ETNICKOU RŮZNORODOSTÍ

Autor: Švarcová, E.

Anotace: Příspěvek seznamuje s výzkumem zaměřeným na zjištění rozdílů ve vnímání sociální opory u dětí dvou nejpočetněji zastoupených minorit v české škole (vietnamské, ukrajinské) a na zkoumání sociálního klimatu ve třídách, kde jsou vedle dětí majoritní společnosti, v našem případě české, také děti různých národností. Abychom mohli s dětmi jiných národností lépe pracovat, musíme je dobře znát. A to pokud možno po všech stránkách, jejich zvyky, tradice, kulturu apod. Měli bychom ale také vědět, jak se v naší škole cítí, jak vnímají učitele, spolužáky i jak jsou samy přijímány.

Článek ke stažení v češtině [PDF]: VNÍMÁNÍ SOCIÁLNÍ OPORY A SOCIÁLNÍ KLIMA VE TŘÍDÁCH S ETNICKOU RŮZNORODOSTÍ