1 capv zelene cz

ŠKOLNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO VÝZNAM PRO PSYCHICKÉ A FYZICKÉ ZDRAVÍ DÍTĚTE

Autor: Skorunková, R.

Anotace: Školu a její prostředí lze považovat za jednu z nejvýznamnějších objektivních životních podmínek dítěte. Žák se ve školním prostředí a ve své školní třídě musí adaptovat na materiální, fyzikální a sociální podmínky (Řezáč, 1998). Prostředí školy lze charakterizovat pomocí pojmů psychosociální klima školy a kvalita života.

Článek ke stažení v češtině [PDF]: ŠKOLNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO VÝZNAM PRO PSYCHICKÉ A FYZICKÉ ZDRAVÍ DÍTĚTE