1 capv zelene cz

NĚKOLIK ZASTAVENÍ U GRAMOTNOSTI

Autor: Doležalová, J.

Anotace: Řekneme-li slovo gramotnost, vybaví se nám elementární podoba čtení a psaní, případně počítání. Tento pojem lidé také často spojují s představou člověka, který umí nebo neumí číst a psát. Tato představa byla potvrzována autory různých publikací či slovníků ještě v polovině minulého století. Kategorie gramotnosti však zaznamenala v posledních padesáti letech velké proměny v souvislosti s rostoucím zájmem o tento jev. Odborníci totiž dospěli k poznání o jejím vztahu k ekonomickému růstu společnosti.

Článek ke stažení v češtině [PDF]: NĚKOLIK ZASTAVENÍ U GRAMOTNOSTI