1 capv zelene cz

Brno 2003

Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání

10. - 12. září 2003

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Sborník anotací příspěvků účastníků 11. konference České asociace pedagogického výzkumu

Další PDF ke stažení: Úvod, Závěr

Příspěvky Sborníku 2003