1 capv zelene cz

Měření matematické gramotnosti a analytických dovedností patnáctiletých žáků ve výzkumu OECD PISA

ZÁVĚREČNÉ PLÉNUM

Autor : Jana Straková

Abstrakt : v květnu roku 2000 proběhla na základních a středních školách v České republice první fáze výzkumu čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti známého pod názvem PISA 2 První fáze výzkumu byla zaměřena zejména na čtenářskou gramotnost a její výsledky budou zveřejněny koncem roku 2001.

Článek ke stažení [PDF] : Měření matematické gramotnosti a analytických dovedností patnáctiletých žáků ve výzkumu OECD PISA

Příspěvky sborníku 2001