1 capv zelene cz

K názorům a postojům současné české mládeže

9. SEKCE Pedagogický výzkum v oblasti vychovatelství volnočasových a resocializačních aktivit

Autor : Pavel Vacek

Abstrakt : Příspěvek seznamuje s výsledky výzkumu zaměřeného na názory a postoje dospívající mládeže. Jejich postoj ke vstupu ČR do EU v obecné a osobní rovině, jejich kladné a záporné preferencek evropským zemím, vztah k českému národu, k imigrantům, minoritám a rasisteckému hnutív ČR a také prostor, který je jim poskytován pro vyjádření (či uplatnění) jejich názorů v rodině a ve škole. Výzkumný soubor sestával ze 170 středoškoláků.

Článek ke stažení [PDF] : K názorům a postojům současné české mládeže

Příspěvky sborníku 2001