1 capv zelene cz

Volný čas dětí a mládeže v pedagogickém výzkumu

9. SEKCE Pedagogický výzkum v oblasti vychovatelství volnočasových a resocializačních aktivit

Autor : Blahoslav Kraus

Abstrakt : Volný čas je fenomén, který zajímá řadu vědních disciplín a stává se současně čím dál aktuálnější.Především proto, že dochází k jeho nárůstu a sehrává v životě každého z nás čím dál větší roli. Nejde již jen o běžnou funkci socializační, ale stále většího významu nabývá funkce kompenzační (vyrovnávání pracovního, školního zatížení} , seberealizační a hlavně preventivní (volnočasové aktivity s možnostmi využití osobních a hodnotových orientací jako součást ochrany před negativními společenskými jevy a protispolečenskými činnostmi) (Kratochvílová, 1997, s.43).

Článek ke stažení [PDF] : Volný čas dětí a mládeže v pedagogickém výzkumu

Příspěvky sborníku 2001