1 capv zelene cz

Hodnotová orientace žáků 9. tříd

9. SEKCE Pedagogický výzkum v oblasti vychovatelství volnočasových a resocializačních aktivit

Autoři : Jana Kašpárková

Zdeňka Kašpárková

Abstrakt : Při svém studiu na Pedagogické fakultě v Olomouci jsem se často setkávala s pojmy hodnota nebo hodnotový systém mládeže. Ve snaze prohloubit si znalost v této oblasti jsem se rozhodla pro výzkum na téma hodnotové orientace žáků. Výraznou podporu mi poskytl Referát školství Okresního úřadu v Prostějově.

Článek ke stažení [PDF] : Hodnotová orientace žáků 9. tříd

Příspěvky sborníku 2001