1 capv zelene cz

Vzdělávání dětí s lehkou mentální retardací se zaměřením na věk 5-9 let

9. SEKCE Pedagogický výzkum v oblasti vychovatelství volnočasových a resocializačních aktivit

Autor : Marta Jurková

Abstrakt : Výzkum byl zaměřen na úspěšnost dětí při zahájení povinné školní docházky v závislosti na  výzkum byl zaměřen na úspěšnost dětí při zahájení povinné školní docházky v závislosti na druhu předchozího vzdělávání. Snažil se najít odpověď na otázku, jaký způsob předškolní výchovva vzdělávání je pro děti s lehkou mentální retardací nejvhodnější. Je to speciální mateřská škola, která poskytuje specializovanou péči a vzhledem k nízkému počtu dětí ve třídě se učitel speciální pedagog může dětem více věnovat individuálně?

Článek ke stažení [PDF] : Vzdělávání dětí s lehkou mentální retardací se zaměřením na věk 5-9 let

Příspěvky sborníku 2001