1 capv zelene cz

Dětská kriminalita

9. SEKCE Pedagogický výzkum v oblasti vychovatelství volnočasových a resocializačních aktivit

Autor : Jana Fišerová

Abstrakt : Problematika trestné činnosti dětí popř. mládeže představuje v teorii i praxi stále živé téma několika vědních oborů. Nárůst bezohlednosti mladistvých pachatelů je společně konstatován mnoha experty nejen ze soudní psychiatrie. Trestné činy mladistvých pachatelů tvoří významný podíl na celkové kriminalitě a tento podíl je vyšší, než poměr této věkové skupiny v populaci, přičemž v posledních letech došlo k jeho nárůstu.

Článek ke stažení [PDF] : Dětská kriminalita

Příspěvky sborníku 2001