1 capv zelene cz

Další výsledky výzkumu přípravy učitelů hudební výchovy

8. SEKCE Pedagogický výzkum ve výchověch - hudební, výtvarné, pracovní a technické

Autor : Luděk Zenkl

Abstrakt : Tato stať navazuje na publikovaný projekt stejnojmenného výzkumu (Zenkl 2000) . Přináší dílčí výsledky dosavadní výzkumné práce a zaměřuje se na podchycení vyučovacích předmětů , které jsou zařazeny do studijních programů některých fakult v českých zemích a na Slovensku, připravujících učitele hudební výchovy.

Článek ke stažení [PDF] : Další výsledky výzkumu přípravy učitelů hudební výchovy

Příspěvky sborníku 2001