1 capv zelene cz

Některé problémy výuky technického kreslení

8. SEKCE Pedagogický výzkum ve výchověch - hudební, výtvarné, pracovní a technické

Autoři : Bedřich Veselý

Abstrakt : V poslední době se do popředí pozornosti ve vzdělávání dostává funkční gramotnost. Jde v podstatě o použitelnost získaných vědomostí v praxi. Toto zcela nové kriterium pro hodnocení vzdělání s sebou přináší nutnost užívat dosud neznámé, či poměrně málo vžité metody i vyučovací prostředky. Od učitelů pak vyžadují změnu svých navyklých postupů, pružnost,tvárnost, smysl pro nové, tvořivost atp. Pokusme se zkonkretizovat si tyto nové postupy na nějakém příkladu z vyučovací praxe

Článek ke stažení [PDF] : Některé problémy výuky technického kreslení

Příspěvky sborníku 2001