1 capv zelene cz

Individuální vyučování klavíru s cizím jazykem jako komunikačním prostředkem

8. SEKCE Pedagogický výzkum ve výchověch - hudební, výtvarné, pracovní a technické

Autoři : Zdeněk Vašíček

Abstrakt : Mezi priority současné české školy patří mimo jiné inovativnost, mezipředmětovost, cizojazyčná komunikace i partnerství školy a veřejnosti za počáteční iniciační funkce školy (sr. Walterová,1994, s. 168). Prioritními cizími jazyky jsou angličtina a němčina (sr. Průcha- Walterová- Mareš ,1998, s. 37). Na Základní umělecké škole (ZUŠ) Tišnov, na níž působí pokusník jako učitel předmětu HRA NA KLAVÍR. je jednou z priorit otevřené klima školy (pojem sr. Mareš Křivohlavý,1995, s. 157). Po zvážení nastíněných priorit pokusník v roce 2000 vypracovalpro ZUŠ Tišnov výše uvedený projekt čili studii proveditelnosti: jednak jako alternativní vzdělávací nabídku žákům, jednak jako východisko pro svůj výzkum prováděný učitelem (pojem sr.Průcha-Walterová-Mareš, 1998, s. 299).

Článek ke stažení [PDF]Individuální vyučování klavíru s cizím jazykem jako komunikačním prostředkem

Příspěvky sborníku 2001