1 capv zelene cz

Dynamizující a formativní efekt kreativizačního vzdělávacího programu pohybové transformace hudby

8. SEKCE Pedagogický výzkum ve výchověch - hudební, výtvarné, pracovní a technické

Autoři : Zora Stiborová

Abstrakt : Studie prezentuje výsledky experimentálního ověřování pedagogicky řízeného kreativizačního programu pohybové transformace hudby, zde se zaměřením na postižení dynamizujících a formativních účinků konané činnosti z hlediska psychologického. Oba termíny patří mezi klíčová témata tvořivého vzdělávání, ve kterém se nacházejí nové možnosti rozvíjení kompetencí učitelů a vychovatelů pro jejich profesionální uplatnění v 21. století.

Článek ke stažení [PDF] : Dynamizující a formativní efekt kreativizačního vzdělávacího programu pohybové transformace hudby

Příspěvky sborníku 2001