1 capv zelene cz

Problém tvořivosti v technické výchově

8. SEKCE Pedagogický výzkum ve výchověch - hudební, výtvarné, pracovní a technické

Autoři : Eva Roučová

Abstrakt : Věnují-li se experti prognózám v oblasti nároků, smyslu a obsahu vzdělávání populace, operují zpravidla opakovaně termíny: flexibilita, adaptibilita, poznávací dychtivost, originalita,komunikativní dovednosti, personální a interpersonální dovednosti, dovednosti řešit problémy,dovednosti využívat informační technologie, vynalézavost, ochota celoživotně se vzdělávat a tvořivost jako životní styl.

Článek ke stažení [PDF] : Problém tvořivosti v technické výchově

Příspěvky sborníku 2001