1 capv zelene cz

Analýza komunikace ve výuce výtvarné výchovy (srovnání výzkumů z let 1989-1992 a 1999-2000)

8. SEKCE Pedagogický výzkum ve výchověch - hudební, výtvarné, pracovní a technické

Autoři : Jan Slavík

Štěpánka Šmidtová

Abstrakt : Výzkum, o kterém zde podáváme zprávu, je založen na mikroanalýze aktuální verbální komunikace učitelů a žáků v hodinách výtvarné výchovy. Výzkum byl s použitím shodné metodiky proveden dvakrát s odstupem cca 8 let. Přestože způsoby zkoumání pedagogické komunikace se v průběhu doby mění a badatelský zájem - včetně našeho - se v posledních letech nezřídka přiklání ke kvalitativním metodám, kvantitativní srovnávání "téhož" v různých časových úsecích považujeme za inspirativní jak z teoretického, tak i z praktického hlediska.

Článek ke stažení [PDF] : Analýza komunikace ve výuce výtvarné výchovy (srovnání výzkumů z let 1989-1992 a 1999-2000)

Příspěvky sborníku 2001