1 capv zelene cz

Mezi mediální a literární výchovou (několik poznámek k začleňování mediální výchovy do procesu přípravy budoucích pedagogů)

8. SEKCE Pedagogický výzkum ve výchověch - hudební, výtvarné, pracovní a technické

Autoři : Radomil Novák

Milena Rosová

Abstrakt : Našim příspěvkem chceme dokumentovat integraci některých výstupů výzkumného úsilí katedry českého jazyka a literatury s didaktikou do celofakultního výzkumného a rozvojového projektu Nové možnosti vzdělávání učitelů pro učící se společnost 21. století. Jednou z oblastí, kterou se zabýváme v rámci didaktického vzdělávání učitelů (pro 1. i 2 stupeň škol), je tvůrčí využíváni mediálních prostředků s cílem posílit atraktivnost a dynamiku výukového procesu.

Článek ke stažení [PDF] : Mezi mediální a literární výchovou (několik poznámek k začleňování mediální výchovy do procesu přípravy budoucích pedagogů)

Příspěvky sborníku 2001