1 capv zelene cz

Práce dětí s osnovou textu mezi 3. a 6. ročníkem ZŠ

7. SEKCE Pedagogický výzkum vzdělávání v jazycích

Autor : Ida Viktorová

Abstrakt : Tento text vznikl jako malá část zatím šestiletého longitudinálního výzkumu na základní škole, který je šířeji zaměřen na vybrané vývojové a školní aspekty psaní u dětí. Pracujeme dlouhodobě s dětmi a učiteli jedné třídy (1.-6. ročník). Příspěvek je proto spíše pouhou ukázkou naší práce.

Článek ke stažení [PDF] : Práce dětí s osnovou textu mezi 3. a 6. ročníkem ZŠ

Příspěvky sborníku 2001