1 capv zelene cz

Komunikační výchova v mateřštině - předpoklady, cíle a výsledky

7. SEKCE Pedagogický výzkum vzdělávání v jazycích

Autor : Jana Svobodová

Abstrakt : Globálním objektem našeho dlouholetého výchozího sledování, na jehož základě jsme se snažili formulovat urcité lingvistické a lingvodidaktické postuláty take ke školní výuce mateřštiny, se stala školská komunikace v nejširším smyslu, neboť jsme brali v potaz nejen jevy jazykové a řečové povahy, ale i okolnosti vzniku školských komunikátu a jejich doprovodné jevy.

Článek ke stažení [PDF] : Komunikační výchova v mateřštině - předpoklady, cíle a výsledky

Příspěvky sborníku 2001