1 capv zelene cz

Myšlenkové, jazykové, řečové a komunikační kompetence dětí a žáků v bilingvním prostředí ČR

7. SEKCE Pedagogický výzkum vzdělávání v jazycích

Autor : Karel Kamiš

Abstrakt : Modely našeho psychického vnímání a interpretace vnější i vnitřní skutečnosti jsou ovliviňovány mateřskou řečí, v níž jsme vychováni a v jejichž kategoriích od raného dětství i verbálně myslíme. Proto jedinci různých kultur koexistujících v multietnickém prostředí stavající ČR mohou i jinak vnímat svět v důsledku rozdílu mezi jednotlivými mateřskými řečmi s jejich různeě kodifikovanými jazykovými systémy, jež jsou odrazem různých společenství a kultur.

Článek ke stažení [PDF] : Myšlenkové, jazykové, řečové a komunikační kompetence dětí a žáků v bilingvním prostředí ČR

Příspěvky sborníku 2001