1 capv zelene cz

Zamyšlení nad počítačem podporovanou komunikací

7. SEKCE Pedagogický výzkum vzdělávání v jazycích

Autor : Irena Fialová

Abstrakt : Zevšednění používání informačních technologií v běžném životě neznamená, že klesá zájem zkoumat jejich působeni (např. v komunikaci). Studenti pedagogické fakulty UK v Praze se učí srovnávat face to face komunikaci a médii zprostředkovanou a podporovanou komunikaci z hlediska kvantitativního i kvalitativního, analyzovat restrikce a specifika. Tak budou jako budoucí učitelé lépe připraveni na přechod naší společnosti v informační společnost.

Článek ke stažení [PDF] : Zamyšlení nad počítačem podporovanou komunikací

Příspěvky sborníku 2001