1 capv zelene cz

Porozumění a úspěšnost diskurzu

7. SEKCE Pedagogický výzkum vzdělávání v jazycích

Autor : Ernílie Dernlová

Abstrakt : Pro úspeěšnou kornunikaci je nutné, aby adresát správně porozuměl produkovaným výpovědím, aby správně interpretoval jejich srnysl. Pro správné porozumění celkovému srnyslu výpovědi jsou důležité dva faktory:

jazyková kornpetence, tj. schopnost ovládat daný jazyk, a míra znalosti kornunikační situace, v níž je daná výpověd' zakotvena.

Článek ke stažení [PDF]: Porozumění a úspěšnost diskurzu

Příspěvky sborníku 2001