1 capv zelene cz

Jak se učí budoucím učitelům on-line?

6. SEKCE Pedagogický výzkum vzdělávání v matematice a vzdělávacích technologiích

Autoři : Miroslava Černochová

Stanislav Siňor

Abstrakt : Na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy V Praze již několik let používáme v přípravě učitelů LearningSpace. Jedná se o standardní softwarové řešení VLE (Virtual Learning Environment), které umožňuje realizovat distanční výuku prostřednictvím Internetu.

Článek ke stažení [PDF] : Jak se učí budoucím učitelům on-line?

Příspěvky sborníku 2001