1 capv zelene cz

Použití grafických kalkulátorů ve výuce matematické analýzy- nespojité funkce

6. SEKCE Pedagogický výzkum vzdělávání v matematice a vzdělávacích technologiích

Autor: Milan Votava

Abstrakt: Pojem nespojitosti funkce, druhy bodů nespojitosti, pojmy limita funkce, limita zleva a zprava dělají často mnohým studentům i na vysoké škole potíže. I když jde převážně o učivo střední školy, jsou často vědomosti studentů v této části matematiky na poměrně nízké úrovni.

Článek ke stažení [PDF] : Použití grafických kalkulátorů ve výuce matematické analýzy- nespojité funkce

Příspěvky sborníku 2001