1 capv zelene cz

Vliv netradičních prostředků na vytváření pozitivního vztahu žáka k matematice

6. SEKCE Pedagogický výzkum vzdělávání v matematice a vzdělávacích technologiích

Autor : Bronislava Růžičková

Abstrakt: V posledních šesti letech se Česká republika dvakrát zúčastnila rnezinárodního srovnání rnatematických znalostí žáků osmých tříd základních škol a studentů odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Zatímco v roce 1995 byli žáci našich škol podle výsledků testu TIMSS na 6. místě z 41 zemí, současný stav odpovídá 13. místu z 38 zemí.

Článek ke stažení [PDF] : Vliv netradičních prostředků na vytváření pozitivního vztahu žáka k matematice

Příspěvky sborníku 2001