1 capv zelene cz

Virtuální komunikace ve vzdělávacím procesu

6. SEKCE Pedagogický výzkum vzdělávání v matematice a vzdělávacích technologiích

Autor: Jan Mašek

Abstrakt: V posledních desetiletích je vzdělávací a výchovný proces stále více ovlivňován technicky zprostředkovanou komunikací. Příspěvek poskytuje přehled základních problémů výchovy ve využívání všech druhů médií v obecném kontextu "virtuální komunikace". K ilustraci svých úvah autor provedl dílčí průzkum, jak děti mohou využívat tento druh komunikace ve školních i domácích činnostech. V praxi si musíme uvědomit skutečnost, že virtuální zkušenost má velký význam a možnosti, ale skýtá také četná nebezpečí

Klíčová slova: Technické univerzity, výchova inženýrů v Evropě a matematika, Boloňská deklarace 1999 a další dokumenty evropského významu, možné směry zkoumaní ve vyučování matematice na technických fakultách.

Článek ke stažení [PDF]: Virtuální komunikace ve vzdělávacím procesu

Tagy: Technické univerzity, výchova inženýrů v Evropě a matematika, Boloňská deklarace 1999 a další dokumenty evropského významu, možné směry zkoumaní ve vyučování matematice na technických fakultách

Příspěvky sborníku 2001