1 capv zelene cz

Problematika zatíženosti žáků základní školy domácí přípravou

5. SEKCE Nové projekty českých škol a výuky a jejich hodnocení v pedagogickém výzkumu

Autoři : Jitka Bělohradská

Jan Solfronk

Petr Urbánek

Abstrakt : Stať se zabývá výsledky dotazníkového šetření mezi žáky 5. - 9. tříd základních škol. Předmětem šetření bylo subjektivní hodnocení některých aspektů domácí připravy samotnými žáky ZŠ. Cílem šetřeni bylo za prvé zkoumat míru časového zatížení žáků domací studijní prací a rovnoměrnost jejího rozvržení v průběhu týdne. 

Klíčová slova: domácí příprava, domácí úkol, časové zatížení, charakter úkolů,  pamětné učení, problémový úkol, zpracování informací, praktické činnosti, samostudium.

Článek ke stažení [PDF]Problematika zatíženosti žáků základní školy domácí přípravou

Tagy: samostudium, domácí úkol, domácí příprava, časové zatížení, charakter úkolů, pamětné učení, problémový úkol, zpracování informací, praktické činnosti

Příspěvky sborníku 2001