1 capv zelene cz

Práva dítěte na sebeutváření, jejich zkoumáni, explikace a implementace

5. SEKCE Nové projekty českých škol a výuky a jejich hodnocení v pedagogickém výzkumu

Autor : Jaroslav Šturma

Abstrakt : Práva dítěte zakotvená v Úmluve o právech dítěte nechápeme pouze v právním smyslu jako opravňující norrny, ale šíře, jako principy a paradigmata k pojetí dětství, přístupů k dítěti,k jeho vzdělávání a podpoře zdravého vývoje a k poskytnutí životních jistot.

Klíčová slova: Úmluva o právech dítěte, zájem dítěte, kompetence prosazovat svá práva, výchovná paradigmata, výzkumná paradigmata, implementace, explikace, právní normy, sociálně - pedagogické jevy, dětský a školní parlament, násilí páchané dětmi na dětech, šikanování.

Článek ke stažení [PDF]: Práva dítěte na sebeutváření, jejich zkoumáni, explikace a implementace

Tagy: Úmluva o právech dítěte, zájem dítěte, kompetence prosazovat svá práva, výchovná paradigmata, výzkumná paradigmata, implementace, explikace, právní normy, sociálně - pedagogické jevy, dětský a školní parlament, násilí páchané dětmi na dětech, šikanování

Příspěvky sborníku 2001