1 capv zelene cz

Názory učitelů ostravských škol na integrované vyučování v primární škole

5. SEKCE Nové projekty českých škol a výuky a jejich hodnocení v pedagogickém výzkumu

Autor : Helena Šimíčková

Abstrakt : V soudobé globalizační společnosti se měnou i úkolem škol jako vzdělávací instituce. Od konce 60. let 20. stol. narůsta kritika školství v zemích ekonomicky vyspělých iv zemích světa. Zdůrazňuje význam investic do vědy a vzdělávání i jejich efektivnost, rozvíjí se ideje celoživotního vzdělávání.

Článek ke stažení [PDF]: Názory učitelů ostravských škol na vyučování v dobré škole

Příspěvky sborníku 2001