1 capv zelene cz

Kierunki rozwoju edukacji w Polsce w kontekście dążenia do nowoczesnego społeczeństwa

4. SEKCE Pedagogický výzkum ve výchovách - občanské a zdravotní

Autor: Jolanta Piechnik-Borusowska

Abstrakt: Autorka porównuje wymagania edukacyjne w krajach Unii Eumpejskiej oraz wymaganiastawiane procesom edukacji w świetle polskiej reformy systemu edukacji. Omawiajqcpodstawowe założenia obu systemów Autorka dostrzega ich zgodność merytorycznq. Natomiasttrudności we wdrażaniu założeń edukacyjnych polskiej reformy oświaty upatruje w braku przygotowaniazarówno obywateli jak i polityków do zmian ·ustrojowych oraz braku spójnej politykiedukacyjnej państwa.

Článek ke stažení [PDF]: Kierunki rozwoju edukacji w Polsce w kontekście dążenia do nowoczesnego społeczeństwa

 Download the article in English [PDF]: Not available

Příspěvky sborníku 2001