1 capv zelene cz

Dětské představy Boha - I. Mezinárodní komparativní výzkum

4. SEKCE Pedagogický výzkum ve výchovách - občanské a zdravotní

Autor: Stanislav Pientak

Abstrakt: Téma výzkumu: Modlitba, původ světa, omnipresence, omniscience, omnipotence, svatost, věčnost a věrnost Boží, Bůh jako pečovatel a ochránce, antropomorfní představy Boha, Boží odpuštění,odpuštění bližním.

Článek ke stažení [PDF]: Dětské představy Boha - I. Mezinárodní komparativní výzkum

 Download the article in English [PDF]: Not available

Příspěvky sborníku 2001