1 capv zelene cz

Výchova k hodnotovým postojům

4. SEKCE Pedagogický výzkum ve výchovách - občanské a zdravotní

Autor: Taťána Gobelová

Abstrakt: Axiologický aspekt je jedním z fundamentálních prvků výchovy. Téma hodnot a výchovy v sobě zahrnuje množství pedagogických otázek a antinomií. Samotnou problematiku výchovy k hodnotovým postojům prolínají dvě linie: gnozeologická a praxeologická (převedení a uvedení hodnotdo výchovné praxe, osobního života). Pro úspěšnou pedagogickou činnost je žádoucí aby se obě tyto linie doplňovaly a prolínaly. Příspěvek je věnován aktuálním problémům které' s sebou přinášejí propojení výchovy, a hodnot. 

Článek ke stažení [PDF]: Výchova k hodnotovým postojům

 Download the article in English [PDF]: Not available

Příspěvky sborníku 2001