1 capv zelene cz

O některých aspektech multikulturní výchovy

4. SEKCE Pedagogický výzkum ve výchovách - občanské a zdravotní

Autor: Jelena Petrucijová

Abstrakt: Charakteristickým znakem našeho historického období jsou procesy globalizace a unifikace světových kultur pod vlivem nebývalé intenzity kulturních kontaktů a expance evroamerické kulturya civilizace. Intenzita akulturačních procesů jak v rovině celoplanetární, tak evropské,vznik nového geopolitického celku - Evropské unie - s nutností vyvolává již četněkrát vyslovenou otázku po kulturní identitě Evropy.

Článek ke stažení [PDF]: O některých aspektech multikulturní výchovy

 Download the article in English [PDF]: Not available

Příspěvky sborníku 2001