1 capv zelene cz

Několik poznámek k tématu emoce ve výuce na 1. stupni základní školy

3. SEKCE Hra ve vzdělávání a pedagogický výzkum (kulatý stůl)

Autor: Ludmila Prokešová

Abstrakt: Jedním ze záměrů další humanizace naší školy je snaha o renesanci její obecně kultivační funkce. Tyto tendence navazují na rogersovské představy o lepších výsledcích edukačního procesu dochází-li při něm k rozvoji celé osobnosti dítěte . Vedle kognitivního učení, které v rámcivýuky představuje zpravidla intelektuální činnost a které je nezbytné pro zvládnutí obsahu většiny předmětů, je při vzdělávání stejně významná i stránka emoční a prožitková.

Článek ke stažení [PDF]: Několik poznámek k tématu emoce ve výuce na 1. stupni základní školy

 Download the article in English [PDF]: Not available

Příspěvky sborníku 2001