1 capv zelene cz

Hra jako prostředek pedagogického výzkumu

3. SEKCE Hra ve vzdělávání a pedagogický výzkum (kulatý stůl)

Autor: Jiří Němec

Abstrakt: Pedagogika i psychologie si za celou dobu své vědecké existence vytvořila celou řadu specifických metod a technik, které používá k poznávání objektů svých výzkumů a rozšiřuje takobzory lidského poznání. Jsou ale tyto metody vždy adekvátní a přirozené věku a potřebám dítěte? Jsou tyto metody dítěti adekvátní s hlediska jeho psychického vývoje? Jsou "humánní"? Právě v této souvislosti se nabízí možnost využít hry jako diagnostického, ale také pedagogicko - výzkumného prostředku.

Článek ke stažení [PDF]: Hra jako prostředek pedagogického výzkumu

 Download the article in English [PDF]: Not available

Příspěvky sborníku 2001